Leerlingenraad

Basisschool Op Dreef heeft een leerlingenraad waarin twee leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 zitting hebben.

De leerlingenraad heeft als doel om:
- de betrokkenheid van de leerlingen bij de school te vergroten
- de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
- bevorderen van actief burgerschap
- mede verantwoordelijk voor de school bevorderen

Enkele voorbeelden waarover de leerlingenraad vergaderen:
- bevindingen van lesmethodes
- adviseren en hulp bij allerhande activiteiten
- inrichting van de school en het schoolplein

De volgende leerlingen vormen in schooljaar 2020-2021 samen de leerlingenraad:
- groep 6: Robin en Esmee
- groep 7: Tjawo en Shannon
- groep 8: Luna en Mike

De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.