De visie

De visie van de school

Wij zijn er voor alle kinderen van Putte, zodat wij ze vaardigheden kunnen aanleren die een positieve bijdrage kunnen leveren aan de steeds veranderende maatschappij, zodat zij en hun omgeving daarin gelukkig zijn.

Onze kernwaarden zijn:
  • Veiligheid
  • Communicatie
  • Ontwikkeling
  • Betrokkenheid
  • Respect
 
We zien Op Dreef als een school waarin kwalitatief goed groepsgericht onderwijs wordt gegeven door een professioneel team. 
Onder kwalitatief goed onderwijs verstaan wij dat de leerlingen onderwijs op maat ontvangen in een school waar een veilig en respectvol schoolklimaat heerst.

 

Wij zijn een school met sterke didactische en pedagogische kwaliteiten, die leiden tot het behalen van de gestelde doelen. We zorgen samen voor een veilige en open leer- en leefomgeving voor kinderen, ouders en personeel. We hebben betrokken leerkrachten die bereid zijn tot innovatie waarbij ze de 21e eeuwse vaardigheden inzetten.