Groep 3

De leerkracht van groep 3 gaat door op wat de kinderen in de groepen 1 en 2 geleerd hebben.
In het bijzonder waar het gaat om het leren rekenen, lezen en schrijven. De begrippen die hier geleerd zijn, worden
in groep 3 verder met de kinderen behandeld. 
Voor rekenen gebruiken we de methode "De wereld in getallen" en voor het aanvankelijk lezen "Veilig leren lezen kimversie". 
Er wordt veel aandacht besteed aan begrijpend lezen en woordenschat.