Groep 1-2

Wij vinden de contacten met de peuterspeelzaal Duimelotje erg belangrijk. Vandaar dat we streven naar een zo goed mogelijke overdracht van gegevens van de peuterspeelzaal naar de groepen 1. Hiervoor maken we gebruik van de Kijk registratie 0-7 jaar. Tevens hebben we afspraken gemaakt in het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE).

Wij maken gebruik van een intakeformulier bij aanmelding van een nieuwe leerling.
Dit intakeformulier wordt door de ouders ingevuld en indien nodig samen met de leerkracht besproken.
De oudste en jongste kleuters zitten bij elkaar.

Het werken in groep1-2 gebeurt vanuit thema's. De schooldag begint meestal in de kring. In de kring starten allerlei activiteiten.
Daarnaast wordt gespeeld en gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en op het schoolplein met een ruim aanbod aan ontwikkelingsmaterialen. Dit zijn materialen die kinderen stimuleren in de vooruitgang in de ontwikkeling. Om het zelfstandig werken te bevorderen maken we gebruik van het planbord.

Ook de creatieve vakken en het spelend leren nemen in de kleuter- groepen een belangrijke plaats in. Je leren uiten (tekenen, muziek, handvaardigheid, dans, buitenspel enz.) vinden we heel belangrijk.

De ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden loopt als een rode draad door het onderwijs in deze groepen. De methode Kwink is hierbij een extra hulpmiddel.