Schooltijden

Inloop
De poorten van de school gaan 's ochtends om 08:20 uur open en in de middag om 12:55 uur. De kinderen mogen zelf naar hun lokaal gaan. De kleuters worden op het schoolplein bij de boom door de juf ontvangen.
De leerlingen behoren in de klas te zijn om respectievelijk 8.30  en 13.00 uur, zodat de lessen ook daadwerkelijk op tijd kunnen beginnen.Voor onze school gelden daarbij de volgende schooltijden:
Groep 1 t/m 8:                  van 08.30 t/m 12.00 uur
                                         van 13.00 t/m 15.00 uur
alleen woensdagmorgen: van 08.30 t/m 12.15 uur

Groep 1 t/m 4 is elke vrijdagmiddag vrij.