Oudervereniging (OV)


De oudervereniging van Op Dreef ondersteunt het team bij diverse activiteiten en evenementen, zoals: Sinterklaas, Kerst, carnaval, verjaardagen van de leerkrachten, sportdag en schoolreisjes.

De oudervereniging wordt gekozen door de ouder(s)/verzorger(s) en dit gebeurt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. U bent van harte welkom om kennis te maken met de leden van de oudervereniging en met de activiteiten die de oudervereniging gedurende het schooljaar organiseert en ondersteunt. De zittingsduur is 3 jaar met de mogelijkheid om herkozen te worden voor nog eens 3 jaar.

Er zijn leden van de oudervereniging die contactpersonen zijn voor een groep leerlingen.
Voor welke groep dit is staat bij hun naam vermeld tussen haakjes. De contactpersonen fungeren niet als klachtenbureau, daarvoor kunt u direct contact opnemen met de leerkracht.

Het team bestaat momenteel uit de volgende leden:
  • Voorzitter: Kathelijne Voshol 
  • Secretaresse: Kirsten de Jong
  • Penningmeester: Adrienne Suikerbuijk 
De overige leden zijn: Marleen Masset, Monika Peeters, Natasja de Klerk, Kelly Geers, Monique Huizinga, Cindy Jaspers en Kirsten de Jong.

Social Schools is het communicatiemiddel tussen ouders, oudervereniging en school.