Medezeggenschapsraad (MR)

De MR praat mee en beslist mee over beleidsmatige zaken aangaande de school. De leden van de MR kunt u benaderen indien u ideeën, suggesties heeft m.b.t. beleidsmatige zaken, de organisatie van de school en de inrichting van het onderwijs.
De medezeggenschapsraad van basisscholen bestaat uit twee geledingen:
  • Vertegenwoordigers van de ouders.
  • Vertegenwoordigers van het (onderwijzend) personeel.
De samenstelling van de MR ziet er als volgt uit:
Namens de ouders:
  • Evelien Suijkerbuijk
  • Lenny Goris
Namens het personeel:
  • Marianne van Loon
  • Carolien Withagen
U kunt zich verkiesbaar stellen voor de MR op het moment dat er vacatures zijn. De zittingsperiode is 3 jaar.