Overblijf

De school heeft een overblijfvoorziening. Kinderen die tussen de middag overblijven worden opgevangen door een enthousiast team van vrijwilligers die de tussen-schoolse opvang organiseren. De vrijwilligers doen hun uiterste best om het overblijven zo fijn mogelijk te maken. Zo zorgen zij voor een fijn lunchmoment en een moment dat de kinderen even kunnen ontspannen van het schoolgebeuren. Via de website TSO-pro kunnen ouders aangeven wanneer hun kind van de TSO gebruikt maakt. 


 Voor meer informatie over de overblijf kunt u contact opnemen met de directeur van de school via het mailadres: william.jongenelen@lpsnet.nl