Schooltijden

De leerlingen van groep 1 t/m 4 gaan 23,75 uur en de leerlingen van de groepen 5 t/m 8 gaan 25,75 uur per week naar school.

Let op:
De schoolbel zal om 8.25 uur en om 12.55 uur luiden. De leerlingen behoren in de klas te zijn om respectievelijk 8.30 en 13.00 uur, zodat de lessen ook daadwerkelijk op tijd kunnen beginnen.

Voor onze school gelden daarbij de volgende schooltijden:
Groep 1 t/m 8:                  van 08.30 t/m 12.00 uur
                                         van 13.00 t/m 15.00 uur
alleen woensdagmorgen: van 08.30 t/m 12.15 uur

Groep 1 t/m 4 is elke vrijdagmiddag vrij.