Oudervereniging (OV)


De oudervereniging van Op Dreef ondersteunt het team bij diverse activiteiten en evenementen, zoals: Sinterklaas, Kerst, carnaval, verjaardagen van de leerkrachten, sportdag en schoolreisjes.

De oudervereniging wordt gekozen door de ouder(s)/verzorger(s) en dit gebeurt tijdens de jaarlijkse ledenvergadering. U bent van harte welkom om kennis te maken met de leden van de oudervereniging en met de activiteiten die de oudervereniging gedurende het schoojaar organiseert en ondersteunt. De zittingsduur is 3 jaar met de mogelijkheid om herkozen te worden voor nog eens 3 jaar.

Er zijn leden van de oudervereniging die contactpersonen zijn voor een groep leerlingen.
Voor welke groep dit is staat bij hun naam vermeld tussen haakjes. De contactpersonen fungeren niet als klachtenbureau, daarvoor kunt u direct contact opnemen met de leerkracht.

Het team bestaat momenteel uit 11 leden:
 • Voorzitter: Kathelijne Voshol (gr.5)
 • Secretaresse: José Hendrickx (gr.1-2 en 6) 
 • Penningmeester: Adrienne Suikerbuijk (gr.3)
De overige leden zijn:
 • Josine Dekker
 • Monique Aksoy
 • Kelly Geers
 • Natasja de Klerk (gr.4 )
 • Monika Peeters (gr.5)
 • Bianca van Etten
 • Peggy de Moor (gr.7)
 • Cindy Vanwelsenaere (gr.8)
 • Corina Mathijsen

DigiDuif is het communicatiemiddel tussen ouders, oudervereniging en school.

Tot slot vraagt de oudervereniging aan de ouders een vrijwillige bijdrage van 25 euro. Dit bedrag wordt besteed aan schoolreisjes, excursies etc. Het is weliswaar een 'vrijwillige bijdrage', maar zonder dit geld zijn schoolreisjes en andere activiteiten niet langer vanzelfsprekend.
Het Rabobank rekeningnummer is:
IBAN/SEPA nummer: NL04RABO0140582568
BIC nummer: RABONL2U