Overblijf

De school heeft een overblijfvoorziening die begeleid wordt door een enthousiaste groep ouders. De kosten zijn hiermee laag te houden en komen voor rekening van de ouders, die er gebruik van maken.

Graag stellen wij het team van de overblijfmoeders even aan u voor:

Karina Kil,
Cindy van Laarhoven,
Anja Maurits,
Agnes Scheffers en
Cindy Vanwelsenaere

Voor het aanmelden en de administratie moet u contact opnemen met Cindy Vanwelsenaere. In verband met een te uitgebreide administratie is er voor gekozen om te werken met strippenkaarten.

Voor verdere informatie verwijs ik u naar het "Huishoudelijk reglement overblijven".
De uitgebreide versie is op school aanwezig.
U kunt het daar eventueel inzien of een kopie krijgen.