Welkom op de site van basisschool Op DreefDe naam van onze school is basisschool 'Op Dreef '. De naam van de school heeft te maken met de straat waarin de school staat nl. 'Hogebergdreef' en met de ontwikkeling van een kind. De school dateert van 1978. Basisschool Op Dreef ligt aan een vrij rustige straat, vlakbij het bos. Op het schoolplein zijn diverse speeltoestellen geplaatst, waarop de kinderen naar hartelust kunnen spelen. In het schooljaar 2008-2009 heeft er een verbouwing plaats gevonden en is de school zowel van binnen als van buiten aangepast aan deze tijd. Basisschool Op Dreef maakt deel uit van de koepelorganisatie Lowys Porquin Stichting.


De school telde per 1-10-2015 149 leerlingen. De school heeft tien lokalen en een speellokaal. Na de verbouwing zijn er twee aparte R.T. ruimtes, een teamkamer en een directiekamer bijgekomen. De kleuters hebben bewegingsonderwijs in het speellokaal en de andere groepen in sporthal “De Biezen”.

De belangrijkste taak van de school is uiteraard de zorg voor goed onderwijs, maar onze school is meer dan een instituut, dat alleen kennisoverdracht tot doel heeft. De kinderen dienen met respect en tolerantie om te gaan met anderen, ook met mensen, die zich onderscheiden door een handicap, andere huidskleur, geloof of sekse. Daartoe is in het schooljaar 2008-2009 een pestbeleid en pestprotocol ontwikkeld.

De visie en missie van de school is in het voorjaar van 2015 herzien en is richtinggevend aan ons schoolplan voor de jaren 2015-2019.